25 jan. 2013

Det är aldrig för sent att börja springa

Tåffan Faffa måste jag säga!Den brittiske maratonlöparen Fauja Singh slutar. Det hade inte varit någon nyhet om det inte vore för hans ålder – 101 år. Hans sista lopp blir i Hongkong i februari, några veckor före 102-årsdagen.
– Åldern börjar ta ut sin rätt, säger Singh. Men jag kommer att fortsätta springa minst fyra timmar om dagen, för löpning är mitt liv.
Den Indienfödde sikhen började springa när han var 89 år.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar